English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 naslovna ukupno 511 lanaka 
 
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Tribina u Kaknju
07.11.2017: Media Plan Institut
Uesnici su naglasili da ju nuno jaati svijest korisnika interneta o argumentovanoj i dostojanstvenoj komunikaciji na internetu, to je potrebno poeti ve kroz predmet u osnovnim kolama, te obavezati profesionalne medije da administriraju komentare italaca kao i instruisati policiju da reaguje u sluaju ne samo zalaganja za teka krivina djela, nego i kontinuirano izlijevanje mrnje koja moe generisati nasilje.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Novi kanal za taksu
21.08.2017: SEENPM
Predstavnici Elektroprivrede BiH i dva javna servisa iz Sarajeva, dravnog BHRT i entitetskog RTV FBiH, potpisali su poslovni Ugovor o naplati RTV takse putem rauna za elektrinu energiju, a to e biti iskazano na raunima za mjesec august 2017. godine. Pored ova dva emitera, javni RTV sistem BiH se sastoji jo od RTV Republike Srpske, koja nije ni mogla uestvovati u ovakvom pravnom rjeenju, jer Elektroprivreda BiH snadbijeva strujom samo dio Federacije BiH gdje su veina Bonjaci.
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Medijske inicijative pokrenule dva nova projekta
06.03.2017: Medijske inicijative
Medijske inicijative su 1. marta poele realizaciju dva edukaciono - informativna projekta.
Mediji i tranzicija -> Srbija
Srpski mediji u 2016.
09.01.2017: Ivan Proti
Srpski mediji su na kraju 2016. liili na grogiranog boksera. Udarci su dolazili sa svih strana napadi, pretnje i pritisci, arogantan i neprijateljski stav prema svakoj kritiki izreenoj reenici, sve loija ekonomska situacija, mahinacije sa sufinansiranjem medijskih sadraja, loi rezultati poslednje privatizacije medija.
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Komparativna analiza ambijenta vezanog za medijsku pismenost i obrazovanja novinara u BiH
11.11.2016: Medijske inicijative
Svake godine u BiH se upie ukupno 465 buduih novinara odnosno onih koji trebaju da postanu profesionalni komunikatori. Godinje diplomira, kako na kojem fakultetu, od 30 do 70 posto apsolvenata to je ukupna brojka oko 200 studenata. Po procjenama Media plan instituta, jo toliko studenata sa drugih fakulteta se odlui da se isproba u novinarskim i PR vodama, tako da je na tritu formalno svake godine 400 onih koji trae, ili koji bi mogli obavljati posao profesionalnih komunikatora. Ovaj izraz koristimo jer su programi fakulteta, ak i ako nose naziv samo urnalistika, ustvari komunikoloki smjerovi gdje se izaavaju razni fenomeni javnosti i javnog mnijenja, socioloki i marketinki apekti, istraivaki postupci kao i novinarske vjetine, to je po mnogima najslabiji segment visokokolske edukacije novinara.

Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Umjesto bloga
07.03.2016: Radenko Udovicic
Zahtjev hrvatskih stranaka za hrvatskim kanalom javnog servisa je sutinski samo jedna varijanta ostvarivanja treeg entiteta. No, za razliku od ovog zahtjeva koji je politiki, odnosno parlamentarno, potpuno neostvariv, u sluaju javnog servisa postoje realne osnove bilo ostvarenja svoje elje, ili unitenja, barem ovakvog sistema kakav je sada. Rekonstrukcija po hrvatskim eljama se ne moe napraviti bez saglasnosti Bonjaka i Srba u Domu naroda. Ali se isto tako ne moe nastaviti fnansiranje bez saglasnosti Hrvata.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Produen ivot javnih servisa za est mjeseci
05.02.2016: Media Plan Institut
Vijee ministara BiH je donijelo odluku da sadanji nain naplate RTV takse putem telekomoperatera se produi do 30. juna. Na taj nain je prihvaena izmjena Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH nakon brojnih apela javnog RTV servisa. Ova odluka sa zakonskom snagom bi trebala da omogui prelazni period od pet mjeseci za iznalaenje stabilnog naina finansiranja javnih servisa. Meutim, jasno je da e otpoeti intenzivni pregovori, ne samo oko problematike ubiranja RTV takse, ve cjelokupne konstrukcije javnog RTV sistema.
Specijalni izvjestaji -> Bosna i Hercegovina
Radni uslovi novinara u Bosni i Hercegovini
17.03.2015: Radenko Udovicic
Organizacija Medijske inicijative iz Sarajeva provela je istraivanje o radnim uslovima novinara u periodu juli avgust 2014. godine, u okviru regionalnog projekta Partnerstvo za projekt razvoja medija Jugoistone Evrope, implementiranog u saradnji sa Fondacijom Mediacentar. Ova tematika je duboko isprepletena sa nizom aktulenih medijskih, ekonomskih i politikih problema u BiH, tako da je izvjetaj koji slijedi svjedoanstvo jednog socijalno turbulentnog vremena gdje se mediji i novinari bore za opstanak i u etikom (profesionalnom) i u ekonomskom smislu. Pokazae se, to nije karakteristika samo tranzicijskih zemalja, da su ova dva elementa u znaajnoj zavisnosti.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Zavrni izvjetaj
24.02.2015: Lejla Turilo, Radenko Udovii, Rast'o Kuel
Glavni cilj projekta je bio da se javnosti predoe informacije o ponaanju medija tokom predizbornog i postizbornog perioda, i da se zapone rasprava o objektivnosti i kvalitetu medijskog izvjetavanja, te da se radi na promociji pridravanja meunarodnih standarda i najboljih praksi u vezi sa slobodom izraavanja i nezavisnou medija.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Monitoring i analiza medija
09.02.2015: Media Plan Monitoring Center
Rezultati monitoringa medija za period 1-31. decembar 2014. pokazuju da se mediji generalno nastavljaju fokusirati na formiranje vlasti na razliitim nivoima. Za razliku od predizbornog perioda kada je izvjetavanje patilo od restriktivne interpretacije zakonskih odredbi od strane emitera, to je rezultiralo ogranienim praenjem politikih partija u centralnim vijestima, izvjetavanje u decembru karakterie mnogo intenzivnije praenje politikih partija. Rezultati monitoringa takoe ukazuju da su mediji i dalje podijeljeni po politikim, etnikim i teritorijalnim, ime pokazuju manje ili vie otvorene simpatije prema odreenim politikim partijama.
 
Stranica od 52
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa