English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Analiza izvjetavanja medija
PRVI POSTIZBORNI IZVJETAJ MEDIJSKOG POKRIVANJA POLITIKE SCENE BOSNE I HERCEGOVINE
19.11.2014: Media Plan Monitoring Center


Rezultati monitoringa medija u periodu od 13. do 31. oktobra su pokazali da su se mediji generalno fokusirali na izborne rezultate, objavljujui detaljne izvještaje o ishodu izbora za sve nivoe vlasti. Pored toga, mediji su nudili analize rezultata, kao i predvianja o potencijalnim koalicijama prilikom formiranja svih nivoa vlasti. Za razliku od predizbornog perioda, kada je informativno izvještavanje trpilo zbog restriktivnog tumaenja zakonskih odredbi od strane dijela elektronskih medija, što je rezultiralo ogranienim izvještavanjem o politikim strankama u vijestima, informativno izvještavanje u postizbornom periodu karakteriše intenzivno praenje politikih stranaka. Naroito se jedna stranka nalazila u centru panje – SDP, najviše zbog svog lošeg izbornog rezultata. Mediji su i dalje podijeljeni na politikoj, nacionalnoj i teritorijalnoj osnovi, te stoga pokazuju manje ili više otvorenu naklonost prema odreenim politikim strankama. U poreenju sa predizbornim periodom, mediji su generalno intenzivnije izvještavali o Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), koristei je kao izvor vijesti u izvještajima o izbornim rezultatima. Kompletan izvještaj je u pdf file-u gore desno.


 
06.03.2017
 Bosna i Hercegovina
11.11.2016
 Bosna i Hercegovina
07.03.2016
 Bosna i Hercegovina
05.02.2016
 Bosna i Hercegovina