English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i društvo
 Medijsko tržište
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvještaji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretraživanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 
Medijsko trziste -> SR Jugoslavija (Crna Gora)
ANALIZA POZICIJE RTCG I DRUGIH ELEKTRONSKIH MEDIJA U CRNOJ GORI
01.04.2002: Velizar Sredanovic

Predmet i svrha ovog istraživanja bilo je određenje tržišne i medijske pozicije Radio-televizije Crne Gore, utvrđivanje pozicije i rejtinga svih relevantnih elektronskih medija u Crnoj Gori, te obima, strukture i kvantitativnih i kvalitativnih osobina auditorijuma, određenje i precizno utvrđivanje podataka o gledanosti, odnosno, slušanosti programa i kanala u Crnoj Gori u 2001. godini.

 

Status RTCG na lokalnom medijskom tržištu

Radio-televizija Crne Gore teži pravovremenom, objektivnom, potpunom i kvalitetnom informisanju crnogorske javnosti o događajima u Crnoj Gori i van nje, te proizvodnji kvalitetnog i izbalansiranog informativno-političkog, edukativnog, kulturno-umjetničkog, sportskog i komercijalno-zabavnog programa.

Sve je brojnija konkurencija RTCG koju ne čine samo 8 privatnih TV stanica koje proizvode vlastiti program i emituju ga na teritoriji Crne Gore, već i satelitski programi, odnosno veliki broj lokalnih (14 opštinskih) i privatnih radio stanica (22). Pored direktne konkurencije, RTCG ima sve jaču i indirektnu konkurenciju u samo određenim vrstama programa (filmovi - VCR i DVD), Internetu, kablovskim televizijama u Podgorici i Budvi, te tradicionalno prisutnim srbijanskim, hrvatskim, italjanskim i albanskim elektronskim medijima u crnogorskom etru.

Dakle, pozicija u kojoj se danas nalazi RTCG u odnosu na vrijeme njenog osnivanja i neprikosnovenost na medijskom tržištu radikalno se izmijenila.

 

Metodologija

Rezultati istraživanja dobijeni su anketiranjem uzorka iz populacije za koju se pretpostavlja da je najreprezentativnija za građane na području na kojem se provodi. Uzorkom je obuhvaćeno 700 građana iz Podgorice, Nikšića, Berana, Bijelog Polja, Pljevalja, Bara, Herceg Novog i Cetinja. Zbog metodoloških razloga, istraživanje je vršeno na uzorku stanovništva starijeg od 10 godina. Prema procjenama[1], broj stanovnika u Crnoj Gori u 2001. godini iznosio je 654.000. Pod pretpostavkom da se broj stanovnika starijih od 10 godina nije značajnije promijenilo u odnosu na 1991. godinu (83,23%), procjenjujemo da u Crnoj Gori danas živi 544.324 stanovnika starih 10 i više godina.

Rezultati istraživanja pokazali su da preko 99% domaćinstava na području na kojem je vršeno istraživanje posjeduje TV prijemnik. Potencijalni auditorijum je utvrđen na osnovu 538.881 gledalaca starijih od 10 godina. Raspoloživo tržište, odnosno broj stanovnika koji mogu pratiti signal Prvog i Trećeg programa RTCG, u apsolutnom izrazu iznosi 525.140 stanovika, odnosno 97,45%, od onih koji posjeduju TV prijemnik.

 

Analiza pozicije TV Crne Gore u odnosu na konkurenciju

Rezultati istraživanja pokazali su da je u Crnoj Gori najgledaniji Prvi program TV CG (59,1%), da je na drugom mjestu Treći TV CG sa 52,4%, te da slijede Elmag TV (32,3%), NTV Montena (25,4%), Blue Moon (22,4%) i Parlamentarni kanal TV CG  (22,1%)

Prema rezultatima prikazanim u Tabeli 1. u kojoj je poređena gledanost TV stanica u Crnoj Gori u januaru i novembru  2001. godine, primijećeno je da je opala gledanost Trećeg programa TV CG za 12 procenata, a  gledanost Prvog programa TV CG opala je za 8,3 procenata. Opala je i gledanost NTV Montena i TV Sky sata, a porasla  gledanost Blue Moon sa za 8,7 procenata. Iako su Prvi i Treći program TV CG još uvijek najgledaniji, do promjene u gledanosti, odnosno, smanjene gledanosti ovih kanala došlo je zbog povećanja broja kanala - u međuvremenu je u aprilu 2001. godine počeo sa radom Parlamentarni kanal.

 

Tabela 1.

2001. godine

 

Januar

Novembar

TV STANICA

u %

Prosječni broj gledalaca

u %

Prosječni broj gledalaca

1. TVCG Prvi program

67.4

366,874

59.1

321,695

2. TVCG Treći program

64.5

351,089

52.4

285,226

3. Parlamentarni kanal TV CG

nije postojao

22.1

120,296

4. Blue Moon

13.7

74,572

22.4

121,929

5. TV Elmag

32.8

178,538

32.3

175,817

6. NTV Montena

28.3

154,044

25.4

138,258

7. Sky sat

12.5

68,041

9.0

48,989

8. RAI uno

10.7

58,243

8.7

47,356

9. Satelitske TV stanice

11.7

63,686

10.3

56,065

10. Neka druga

17.2

93,624

17.6

95,801

 

Cilj ovog istraživanja bilo je i utvrđivanje prosječne dnevne gledanosti pojedinih TV programa, te vrijeme koje gledaoci provode prateći programe TV CG u odnosu na programe drugih TV stanica. Ispitanici su iskazivali svoj odnos prema programima dvije ili više TV stanica odgovorima na pitanje: ²Koju TV stanicu najčešće gledate?².  Birali su jedan TV kanal koji najčešće prate, i tako zapravo određivali poziciju jednog TV kanala u odnosu na druge.

 

Tabela 2.

 

2001

No.

TV STANICA

Januar 

%

Novembar  %

1

TVCG Prvi program

29.1

28.7

2

TVCG Treći program

27.7

22.3

3

TV Elmag

15.7

16.7

4

NTV Montena

10.4

9.6

5

Blue Moon

4.5

5.8

6

Satelitske TV stanice

4.2

3.6

7

Sky sat

2

1.4

                                                           

Prema rezultatima prikazanim u Tabeli 2., smanjena je razlika u gledanosti dva ključna kanala TV Crne Gore i njenih konkurenata - TV Elmag (16,7% gledalaca najčešće prati ovu TV stanicu) i NTV Montena (9,6%). Prvi i Treći kanal TV CG bili najgledaniji u 2001. godini, ali manje ubjedljivo u odnosu na gledanost ovih kanala prije tri godine, kada je na prvom mjestu bio Treći program sa 41,4% gledalaca koji su najčešće pratili taj TV kanal. Ove promjene mogu se tumačiti kao posledica djelovanja dva faktora. Jedan je veća pokrivenost teritorije Crne Gore programima konkurentskih TV stanica. Drugi faktor je promjena naklonosti  potrošača izazvana, s jedne strane, promjenama u karakteristikama pojedinih programa i, s druge strane, stepenom u kojem su pojedine TV stanice uskladile svoje programe sa zahtjevima i željama potrošača.

  Orijentacija gledalaca prema pojedinim programskim sadržajima

Na osnovu analize odgovora ispitanika u okviru određivanja najgledanijih programskih sadržaja na najgledanijim TV stanicama, odnosno, kanalima, generalno je najgledaniji Prvi kanal TV CG. Najveći broj gledalaca-ispitanika na njemu najčešće prate samo sportski program, čak 52%. Drugi programski sadržaji koje gledaoci prate na ovom kanalu su političke emisije (42%), informativne emisije (41%), serijski program (33,0%), filmski program (28,6%), i kontakt emisije (14,7%).

Po gledanosti sportskog programa, Treći program TV Crne Gore ima najbolji rejting (27,4%). Zabavne emisije se najčešće prate na ovom programu i Elmag TV (po 24,4% gledalaca ih najčešće prati na ovim kanalima), dok se političke emisije najčešće prate na Parlamentarnom kanalu TV CG.

U pogledu gledanosti informativnih emisija, najveću prednost ostvario je Prvi program TV Crne Gore (Tabela 3.):

 

Tabela 3.

 

2001. godine

 

No.

Na kojem TV kanalu najčešće pratite informativne emisije?

Januar

%

Novembar

%

1

TVCG Prvi program

47.0

41.0

2

TVCG Treći program

14.3

12.3

3

Parlamentarni kanal TV CG

nije postojao

2.4

4

Blue Moon

0.7

0.4

5

TV Elmag

6.8

6.7

6

NTV Montena

8.5

7.1

7

Sky sat

0.7

0.4

8

Satelitski program

0.6

0.0

9

Neka druga

4.0

3.6

10

Bez odgovora

17.0

26.0

 

Prema rezultatima prikazanim u Tabeli 3., najgledaniji su informativni programi Prvog programa TV CG "“ 47% u januaru 2001. i 41% u novembru 2001. godine. Sve ostale TV stanice (uključujući i Treći program TV CG) uveliko zaostaju za Prvim programom TV CG. Drugim riječima, informativne emisije Prvog programa TV Crne Gore imaju više gledalaca nego sve druge TV stanice zajedno. Ovakvo opredjeljenje gledalaca predstavlja nesumnjivu konkurentsku prednost TV CG.

Generalno posmatrano, najveća promjena u novembru 2001. godine u odnosu na januar iste godine desila se među onim gledaocima koji nijesu pratili informativni program ni na jednoj TV stanici (za 9%). Naime, došlo je do povećanja broja gledalaca koji nijesu imali odgovor na postavljeno pitanje i time, vjerovatno, iskazali svoj stav da informativne emisije ne prate ni na jednom programu. Kako je primijećeno opadanje gledanosti informativnog programa na svim kanalima, eventualnim uzrokom takve promjene u naklonosti gledalaca može se smatrati  prezasićenost različitim informativnim emisijama.

  Pozicioniranost informativnih emisija TVCG i njenih konkurenata

S obzirom na već prepoznatu signifikantnost informativnog programa TV CG, posebna pažnja u istraživanju posvećena je upravo ovom programskom segmentu (Tabele 4. i 5.)

 

          Tabela 4.

Da li ste juče pratili neku od sljedećih informativnih emisija?

 

No.

INFORMATIVNE  EMISIJE

JUČE

Da

Ne

Bez

odgovora

1

Dnevnik TV Crne Gore u 1930

46.1

34.0

19.9

2

Fleš Trećeg programa TV CG

40.5

35.3

24.2

3

Vijesti TV Elmag  u 1900

15.2

47.4

37.4

4

Vijesti NTV Montena u 1900

11.6

48.7

39.7

5

III Dnevnik TV CG oko 23

14.6

54.7

30.7

6

Fleš Plus Trećeg programa TV CG

24.7

45.6

29.7

 


 

Tabela 5.

Kako često pratite informativne emisije?

 

No.

INFORMATIVNE  EMISIJE

Svaki dan

 

Povremeno

Rijetko

Bez odgovora

1

Dnevnik TV CG u 1930

28.2

37.8

13.6

20.3

2

Fleš Trećeg programa TV CG

20.9

43.3

13.2

22.6

3

Vijesti TV Elmag  u 1900

8.6

28.8

28.1

34.5

4

Vijesti NTV Montena u 1900

7.2

28.2

28.8

35.8

5

III Dnevnik TV CG oko 23

5.5

34.7

33.4

26.4

6

Fleš Plus Trećeg programa TV CG

10.9

43.9

20.8

24.4

 

Po pravilu, pozicija Dnevnika je bolja u onim mjestima u kojima TV CG nema konkurenciju. Prema prosječnom broju gledalaca u Podgorici, lidersku poziciju Dnevniku u 1930 oduzima Fleš Trećeg kanala TV CG, čije emisije u toku dana (emituje se više puta) odgleda veći broj gledalaca. Ovom Dnevniku sve veću konkurenciju u Podgorici, čine i NTV Montena i Elmag TV, dok mu u Baru značajnu konkurenciju predstavlja Elmag TV, koji se u ovoj opštini po broju prosječnih gledalaca izjednačio sa Flešom.

Potrebno je naglasiti da su ispitanici pripisali objektivnost, informativnost, pouzdanost, otvorenost i bogat sadržaj informativnim sadržajima koje emituju konkurenti TV CG. TV Elmag i NTV Montena imaju veće prosječne ocjene u ovim kriterijima od informativnih emisija TV CG.

U narednoj tabeli procijenjen je prosječan broj gledalaca pojedinih informativnih emisija na osnovu ukupnog broja stanovnika starijih od 10 godina (544,324 stanovnika).    

 

  Tabela 6.

 

No.

INFORMATIVNE EMISIJE

GLEDAOCI

Prosječan broj

Broj redovnih

1

Dnevnik TV CG u 1930

250,933

153,499

2

Fleš Trećeg programa TV CG

220,451

113,764

3

Vijesti TV Elmag  u 1900

82,737

46,812

4

Vijesti NTV Montena u 1900

63,142

39,191

5

III Dnevnik TV CG oko 23

79,471

29,938

6

Fleš Plus Trećeg programa TV CG

134,448

59,331

 

Kao što se iz Tabele 6. vidi, najveću gledanost bilježe Dnevnik TV Crne Gore u 1930  (ima u prosjeku 46% gledalaca, pri čemu ga redovno prati 28,2% auditorijuma) i Fleš Trećeg programa TV Crne Gore (prati ga u prosjeku 40,5% auditorijuma, a redovno ga gleda 20,9%). Dnevnik TV Crne Gore u 1930 prosječno svakoga dana gledaju 250,993 stanovnika Crne Gore starija od 10 godina (u januaru 2001. godine 280.357). U strukturi gledalaca dnevnika, više od 50% je onih koji ga svakodnevno-redovno prate. Naime, 153,499 građana Crne Gore su redovni konzumenti informacija Dnevnika TV CG u 1930. Znatno je opala gledanost emisije Fleš Trećeg programa, koja je u januaru 2001. godine bila najgledanija informativna emisija TV CG, sa prosječnim brojem gledalaca 301,467. Nešto je slabija pozicija koju ima Fleš plus (24,7% u januaru i 10,9% u novembru) i III Dnevnik TVCG (14,6% u januaru i 5,5% u novembru).

Iako je tržišno učešće glavnih konkurenata TV Crne Gore znatno manje od učešća udarnih informativnih emisija TV CG, ono više nije zanemarljivo. Naime, vijesti TV Elmag su gledanije od III Dnevnika TV CG, a imaju (kao i Vijesti NTV Montena) veći broj redovnih gledalaca, u odnosu na ovu informativnu emisiju TV CG.

U prosječnoj strukturi gledalaca Dnevnika u 1930 Prvog programa TV CG dominiraju:

- gledaoci stariji od 40 godina. Pri tome važi pravilo da sa porastom broja godina raste i broj gledalaca Dnevnika, kako prosječnih, tako i svakodnevnih,

- gledaoci sa višim nivoom obrazovanja i, s druge strane, osnovnom školom. U strukturi svakodnevnih gledalaca najznačajnije je učešće fakultetski obrazovanih gledalaca, penzionera, preduzetnika, te domaćica i službenika.

 

Ĺ ta nedostaje u TV programu

Prema odgovorima ispitanika-gledalaca jasno je kakvi sadržaji nedostaju u informativnim emisijama svih TV stanica u Crnoj Gori:

1.      Gotovo 73% prosječnih gledalaca smatra da životnom standardu stanovništva nije posvećeno dovoljno pažnje/prostora,

2.      Većina gledalaca smatra da bi trebalo više vremena posvetiti pitanjima ekologije, odnosno zaštite životne sredine,

3.      Oko 60% prosječnih gledalaca procjenjuje da je problemima kriminala i korupcije posvećeno nedovoljno vremena u Dnevniku TV CG u 1930.

4.      Gotovo 55% gledalaca smatra da je više vremena potrebno posvetiti reformi obrazovanja.

Upoređujući  rezultate istraživanja s početka i kraja 2001. godine samo za TV CG, može se zaključiti da su gledaoci sve ²nestrpljiviji² da u programu ove televizije vide šou program, ali i noćni i obrazovni program, te nedeljno popodne (Tabela 7.)

 

    Tabela 7.

           Koji programski sadržaji Vam nedostaju na TVCG?

No.

PROGRAM

% u januaru 2001.

% u novembru 2001.

1

Program za djecu

14.6

24.5

2

Obrazovni program

22.9

35.8

3

Nedjeljno popodne

24.9

29.2

4

Noćni program

29.4

35.1

5

Ĺ ou program

37.6

41.3

6

TV drama (domaća)

24.1

27.9

7

TV serija (domaća)

32.9

30.1

8

Biznis emisije (privatizacija)

6.5

3.6

9

Sve

4.3

0.6

 

 

Poseban kanal za politiku - parlamentarni kanal TVCG

Najgledaniji program sa političkim sadržajem jeste program Parlamentarnog kanala (pretpostavljamo da većina gledalaca na ovom programu prati prenose iz Skupštine Crne Gore), dok drugu poziciju zauzima Prvi program TV Crne Gore. Od svih kategorija emisija najveći je broj gledalaca koji se opredjeljuju da ne prati političke emisije (42,4%). Ovo pravilo važilo je i u prethodnim istraživanjima.


 

              Tabela 8.

          Na kojem TV kanalu najčešće pratite političke emisije?

 

No.

TV KANAL

% u januaru

% u novembru

1

TVCG Prvi program

40.7

15.4

2

TVCG Treći program

3.9

4.0

3

Parlamentarni kanal TV CG

nije postojao

24.0

4

Blue Moon

0.4

0.7

5

TV Elmag

5.8

4.6

6

NTV Montena

7.9

6.6

7

Sky sat

0.0

0.0

8

Satelitski program

0.1

0.0

9

Neka druga

1.9

2.3

10

Bez odgovora

39.0

42.4

 

U strukturi gledalaca koji političke emisija najčešće prate na Parlamentarnom kanalu TV CG (Tabela 8.) zastupljenije su sledeće kategorije: muškarci, zatim stariji od 50 godina i penzioneri i službenici. Najveći broj gledalaca (26,6%) redovno prati skupštinska zasjedanja. Znatno manje se redovno prate emisija Iz oštrog ugla (11%) i izjave i press- konferencije stranaka (12,3%), pri čemu ih gotovo svaki drugi gledalac nikada ne prati, što može biti signal poltičkim partijama da je potrebno napraviti ozbiljne promjene u korićšenju ovih metoda komunikacije sa potencijalnim biračima. Sve ovo je, ipak, samo jedna strana medalje. Onu drugu, gledaoci, posmatraju ovako. Rezultati ovog, gotovo jednogodišnjeg kontinuiranog istraživanja elektronskih medija, a posebno televizijskih programa i kanala u Crnoj Gori koji se odnose na dio programa rezervisanog za politiku ukazuju da najveći broj gledalaca iz potencijalnog crnogorskog tv auditorijuma (538.881 gledalaca starijih od 10 godina) ne prati političke emisije (42%).

Interesantno je da je u januaru 2001. godine 35% gledalaca smatralo da treba uvesti poseban program, odnosno kanal, za politiku, iako je samo na Prvom programu TVCG političke emisije pratilo, bezmalo, 40,7% od ukupnog anketiranog auditorijuma. Moguće je i da su gledaoci bili prezasićeni politikom, pa su želljeli da političke sadržaje izmjeste na poseban TV kanal. No, o tome će se znati nešto više nakon, barem, jednogodišnjeg iskustva sa TV Parlamentom RTCG, koji je startovao tek u aprilu 2001.godine. U tom kontekstu i ogromno interesovanje za sport (36%) moguće je tumačiti dijelom i prethodnim rezultatom, ali čini se da je mnogo više u korelaciji sa kultom hazarderstva i sreće, koji se odražava kroz zahtjev za zabavnim, odnosno šou-programom od 40% anketiranih građana.

U izuzetno ispolitizovanom društvu kakvo je crnogorsko, činjenica je da je informativno-politički dio dominantan na državnim, odnosno, nacionalnim medijima. Vrijeme će pokazati da li je, osim direktnih tv prenosa iz Skupštine, bilo neophodno uvođenje i posebnog kanala na RTCG za političke sadržaje, odnosno, da li je to zaista iskorak ka demokratizaciji ili teror nad gledaocima o državnom trošku, koji opet plaćaju građani, odnosno, tv pretplatnici koje niko ništa ne pita.

 

Pozicija crnogorskih radio stanica i radija Crne Gore

Iako signal Prvog programa Radija Crne Gore nominalno pokriva cijelu teritoriju Crne Gore, tokom desk-istraživanja Direkcije za razvoj i istraživanje RTCG, rukovodstvo Radija ukazalo je na činjenicu da je kvalitet radio signala mnogo lošiji negoli signal konkurentskih radio stanica. U to smo se uvjerili i tokom ovog istraživanja kroz dodatno pitanje o kvalitetu signala Radija Crne Gore. Zapanjujuće je da je samo 47,8% ispitanika odgovorilo kako imaju dobar signal, u 12,2% slučajeva signal je loš, 7,3% ispitanika tvrde da se preklapa sa signalom neke druge radio stanice, dok 1,7% auditorijuma uopšte nema signal Radija CG.

 

Tabela 9.

Kada ste posljednji put, duže od 30 minuta, slušali neku od radio stanica?

RADIO  STANICA

Juče

Prošle nedelje

Prošlog mjeseca

Èuo sam za tu stanicu ali je nijesam slušao

Nijesm čuo za tu stanicu

Radio CG  Prvi  program

20.5

14.8

13.7

23.8

2.5

Radio 98

9.5

6.5

7.7

23.1

13.2

Elmag radio

30.4

13.7

10.0

12.5

2.7

Radio Antena M

7.4

9.0

9.8

23.4

7.8

Montena radio

8.7

6.5

10.2

27.1

5.4

Radio Gorica

5.7

7.7

6.9

25.7

11.2

Radio "D"

18.2

5.4

4.5

18.7

11.2

Free Montenegro

5.5

5.7

6.5

26.1

13.0

Lokalnu radio stanicu

37.7

6.4

5.2

12.4

7.7

 

Na osnovu odgovora ispitanika prikazanih u Tabeli 9. moguće je utvrditi prosječnu dnevnu slušanost pojedine radio-stanice. Metodološki je korektno da se, s obzirom na reprezentativnost uzorka (iz populacije 525.140 građana starijih od 10 godina), pretpostavi da je prosječan broj slušalaca određene radio stanice, zapravo broj slušalaca koji su izjavili da su je prethodnog dana slušali duže od trideset minuta. Iako ovaj podatak dosta znači, važno je napomenuti da on više govori u smislu kvantiteta, negoli u smislu kvaliteta određene radio stanice.

Naime, ovaj podatak moguće je tumačiti samo kao postotak auditorijuma koji se, bez obzira na razlog, opredijelio da neku radio stanicu sluša duže od 30 minuta. Podaci iz tabele pokazuju da je najslušanija stanica Radio Elmag, kojeg u prosjeku dnevno sluša 30,4% ukupnog auditorijuma u Crnoj Gori. Na drugom mjestu je Prvi program radija Crne Gore, čija je slušanost 20,5% ili oko 111.000 slušalaca (dakle približno svaki peti slušalac prati program ove radio stanice). Iako signalom pokriva znatno manji dio Crne Gore, a uz to je i znatno mlađa radio stanica od svojih glavnih konkurenata, Radio D drži čvrsto treće mjesto sa 18,2% slušalaca.

 

Različit nivo kvaliteta

Polazeći od pretpostavke da različite stanice karakteriše različit nivo kvaliteta i zastupljenost pojedinih programskih sadržaja, analizirana je i orijentisanost slušalaca prema pojedinim radio stanicama u zavisnosti od programskog sadržaja. Odgovori na pitanje: "Informativne emisije najčešće slušate na sljedećoj radio stanici?" pokazali su da se naklonosti slušalaca mijenjaju te da se informativne emisije na nivou Crne Gore najčešće slušaju na Radiju Crne Gore. Najslušaniji je Radio Crne Gore sa 21% i skromnom prednošću u odnosu na Elmag (19%). Interesantno je da lokalne radio stanice u informativnom kolaču učestvuju sa gotovo 19%. To su postigle obiljem lokalnih informacija i onih od životnog značaja u svojim programima, a prije svega zahvaljujući prenosu glavnih informativnih emisija Radija Crne Gore. I informativno-političke kontakt emisije najčešće se slušaju na Radiju Crne Gore.

 

                             Tabela 10.

No.

RADIO

%

1.       

Radio Crne Gore

26.6

2.       

Antena M

6.5

3.       

Montena Radio

6.2

4.       

Free Montenegro

4.1

5.       

Druga radio stanica

21.4

6.       

Bez odgovora

35.2

 

Podaci prikazani u Tabeli 10. potvrđuju dobru poziciju koju RCG ima kao izvor informacija u Crnoj Gori. Struktura slušalaca koji informativno-političke kontakt emisije slušaju na Radiju Crne Gore odnosi se na četiri kategorije slušalaca:

1.      slušaoci preko 60 godina starosti,

2.      slušaoci iz Bijelog Polja, Berana, Bara i Cetinja,

3.      slušaoci koji najčešće slušaju Radio Crne Gore,

4.      slušaoci koji se za izbor radio stanice opredjeljuju radi informativnog ili kontakt programa ili iz navike.

 

Redovni slušaoci najveću lojalnost pokazuju prema emisiji Novosti dana. Svaki treći redovni slušalac Radija Crne Gore redovno prati ovu udarnu emisiju u  15,30. Redovno se prate i emisije Noćni program i Jutarnji dnevnik. U strukturi svakodnevnih slušalaca Radija Crne Gore:

 

1.      podjednako učestvuju muškarci i žene,

2.      veće je učešće starijih slušalaca, preko 60 godina starosti (27%) i od 10 do 15 godina (24%),

3.      značajnije je učešće slušalaca nižeg nivoa obrazovanja (praktično svaki četvrti slušalac bez osnovne škole i sa osnovnom školom sluša ovaj Radio program), i slušalaca sa fakultetskim obrazovanjem (21%),

4.      veće je učešće penzionera (26%), učenika (20%) i studenata (19%),

5.      slušaoci iz Cetinja, Berana i Nikšića, takođe  učestvuju u većem broju, kao i slušaoci koji radio program prate duže od 4 sata dnevno.

 

Mišljenja redovnih slušalaca mogu predstavljati putokaz za određena prilagođavanja programa njihovim zahtjevima i ukusima. Naime, 36,2% redovnih slušalaca smatra da programu Radija Crne Gore nedostaju određeni muzički sadržaji što, kada se kombinuje sa razlozima opredjeljenja slušalaca za određenu radio stanicu, ukazuje da je muzički program dominantan razlog za opredjeljenje slušalaca. Pored toga, većina slušalaca smatra da su informativne emisije na programima Radija Crne Gore zastupljene u pravoj mjeri te da se ova radio-stanica uspjeva oduprijeti muzičkom kiču ili šundu.

 

NAPOMENA: Istraživački projekat i analiza elektronskih medija u Crnoj Gori u 2001. godini ostvaren je u saradnji sa Agencijom za istraživanje javnog mnijenja Damar), te profesorima Ekonomskog fakulteta u Podorici mr.Miloradom Jovovićem (katedra marketing) i Dr. Sašom Popovićem, direktorom Centra za statistička istraživanja i prognoza Modus.

 

Velizar Sredanović, publicista, radi kao pomoćnik direktora JP RTCG za istraživanje i razvoj. Priredila: M. Dedović.Š Media Online 2002. All rights reserved.


[1] Statistički kalendar 2000, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 2000. str. 10.

 
16.10.2002
 SR Jugoslavija (Crna Gora)
24.01.2002
 SR Jugoslavija (Crna Gora)
17.09.2001
 SR Jugoslavija (Crna Gora)
03.09.2001
 SR Jugoslavija (Crna Gora)