English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Zavrni izvjetaj
OCJENA POLITIKIH RAZLIITOSTI U MEDIJSKOM IZVJETAVANJU TOKOM OPTIH IZBORA 2014. U BOSNI I HERCEGOVINI
24.02.2015: Lejla Turilo, Radenko Udovii, Rast'o Kuel


 Medijski monitoring se odvijao u etiri perioda: 1-14. septembra (prvi period monitoringa), 15-28. septembra (drugi period monitoringa), 12. septembra - 10. oktobra (zvanini period predizborne kampanje) i 13-31. oktobra (postizborni period). Uz ova [1]etiri monitoring perioda (koja su ukljuena u ovaj izvještaj), Media plan institut je nastavio monitoring medijskog pokrivanja politike scene i u novembru i decembru 2014.Prvi period monitoringaRezultati prvog perioda medijskog monitoringa su ukazali na to da postoje razlike u nainu na koji su mediji prikazivali kandidate, stranke i druge relevantne politike subjekte. Pored toga što su mediji u cijelosti pruili glasaima razliit niz informacija o razliitim izbornim kandidatima, strankama i drugim politikim subjektima, veina njih je usmjeravala sadraj svojih vijesti na rad vlasti, van konteksta kampanje, iako su mnogi od njih bili i kandidati na izborima. Najznaajniji dogaaji i teme koji su privukli panju medija u toku ovog perioda monitoringa su bili rudarska nesrea u blizini Zenice i privoenje brae Lijanovi. Od zvaninog poetka predizborne kampanje 12. septembra, odreeni broj medija je poeo sa emitovanjem izbornih emisija (izborne hronike). Pored ovoga, pojedine novine i portali su otvorili posebne sekcije namijenjene izbornim sadrajima. Pojedine TV stanice su organizovale debate izmeu kandidata, pruajui im dobru priliku da svoje poruke prenesu direktno glasaima.Drugi i trei period monitoringaMediji su nastavili da pruaju graanima niz razliitih informacija o razliitim izbornim kandidatima i drugim politikim subjektima. Meutim, izvještavanje o izbornoj kampanji u terminu vijesti je bilo uveliko ogranieno zbog ograniavajueg i nekonzistentnog tumaenja zakonskih odredbi o emitovanju. Postoji mogunost da je do ovoga došlo uslijed zabune u tumaenju razlike izmeu pruanja informacija o kandidatima i voenja kampanje u njihovu korist. Emiteri su se drali pravila da ako jedan kandidat dobije intervju u terminu dnevnika, onda i svi ostali kandidati moraju dobiti isti termin kako bi se ispunili zakonski kriteriji za jednakim uslovima predstavljanja. Kao posljedicu toga smo imali sluaj da emiteri nisu bili voljni uivo prenositi sadraje vezane za izbornu kampanju iz straha da bi ovo moglo izazvati sankcije od strane medijskog regulatora (RAK). Umjesto toga, veina praenih medija je usmjerila sadraj svojih vijesti na aktivnosti vlasti, izvan konteksta kampanje. Mnogi od predstavnika vlasti su bili i kandidati na izborima, što im je pruilo prednost u odnosu na njihove protivkandidate, o kojima se nije tako obimno izvještavalo u programu vijesti. Najznaajniji dogaaji i teme koji su privukli panju medija tokom ovih perioda monitoringa su hapšenje entitetskih ministara i stranakih aktivista iz stranke Radom za boljitak, smrt Sulejmana Tihia i posjeta vrhovnih zvaninika RS-a Rusiji. Radio i TV stanice su nastavili da izvještavaju o dnevnim dešavanjima vezanim za izbornu kampanju u okviru specijalnih programa (izborne hronike). Pored ovoga, novine i internet portali su nastavili da objavljuju izborne sadraje u okviru posebnih izbornih sekcija. Iako se o aktivnostima Centralne izborne komisije nije znaajno izvještavalo u terminu vijesti, od strane posmatranih medija, odreeni broj medija je emitovao spotove za edukaciju glasaa, naruene od strane Centralne izborne komisije (CIK). Pored toga, pojedini mediji su emitovali besplatne spotove Koalicije Pod lupom.[2]  etvrti (postizborni) period monitoringaRezultati medijskog monitoringa za period od 13. do 31. oktobra su pokazali da su mediji uglavnom bili usmjereni na izborne rezultate, detaljno izvještavajui o rezultatima izbora na svim dravnim nivoima. Pored toga, mediji su iznijeli analizu izbornih rezultata i predvianja o potencijalnim koalicijama za formiranje vlasti na svim dravnim nivoima. Za razliku od predizbornog perioda, sadraj vijesti u postizbornom periodu je bio okarakterisan intenzivnim izvještavanjem o politikim strankama. Jedan takav primjer odnosi se na stranku SDP, koja se u centru panje našla zbog svog lošeg izbornog rezultata. Mediji su nastavili biti podijeljeni du politikih, etnikih i teritorijalnih granica, te su u skladu sa tim pokazivali manje ili vee simpatije prema pojedinim politikim strankama. U poreenju sa predizbornim periodom, mediji su uglavnom intenzivnije izvještavali o Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), koristei je kao izvor saznanja kada su izvještavali o izbornim rezultatima.Kompletan izvještaj se nalazi u pdf file gore desno.

[1] Svi izvještaji su dostupni na engleskom i bhs jeziku na http://www.mediaplan.ba/?ID=254

[2]                 Koalicija Pod lupom se sastoji od sedam organizacija (Centar civilnih inicijativa, Omladinska informativna agencija, Udruenje Infohouse, Centar za graansku saradnju, Perpetuum mobile iz Banjaluke, DON iz Prijedora i Forum graana Tuzle) okupljenih sa ciljem monitoringa izborne kampanje, rada izbornih komisija i provoenja izbornog dana.

 


 
06.03.2017
 Bosna i Hercegovina
11.11.2016
 Bosna i Hercegovina
07.03.2016
 Bosna i Hercegovina
05.02.2016
 Bosna i Hercegovina