English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 
Specijalni izvjestaji -> Bosna i Hercegovina
Radni uslovi novinara u Bosni i Hercegovini
NOVINARI U PROCJEPU DEVASTIRANIH MEDIJA I PRAVNE NESIGURNOSTI
17.03.2015: Radenko Udovicic


 Organizacija Medijske inicijative iz Sarajeva provela je istraivanje o radnim uslovima novinara u periodu juli – avgust 2014. godine, u okviru regionalnog projekta „Partnerstvo za projekt razvoja medija Jugoistone Evrope, implementiranog u saradnji sa Fondacijom „Mediacentar“. Ova tematika je duboko isprepletena sa nizom aktulenih medijskih, ekonomskih i politikih problema u BiH, tako da je izvještaj koji slijedi svjedoanstvo jednog socijalno turbulentnog vremena gdje se mediji i novinari bore za opstanak – i u etikom (profesionalnom) i u ekonomskom smislu. Pokazae se, što nije karakteristika samo tranzicijskih zemalja, da su ova dva elementa u znaajnoj zavisnosti.    Cilj istraivanja je dati pregled uslova rada za novinare u BiH, ukazati na ono što medijski radnici smatraju najveim problemima u tom smislu, te identificirati mogua rješenja. U istraivanju su korišteni polustrukturalni intervjui i analize dokumenata, prije svega zakona, ranijih izvještaja o medijskoj situaciji i u manjem obimu sadraja medija. Napravljena su 22 intervjua sa novinarima, urednicima, direktorima, vlasnicima medija, predstavnicima novinarskih udruenja i sindikata te sudova.Kompletan izvještaj se nalazi u pdf file-u (gore desno)


 
06.03.2017
 Bosna i Hercegovina
11.11.2016
 Bosna i Hercegovina
07.03.2016
 Bosna i Hercegovina
05.02.2016
 Bosna i Hercegovina