English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Komparativna analiza ambijenta vezanog za medijsku pismenost i obrazovanja novinara u BiH
DVIJE STRANE MEDIJSKE MEDALJE
11.11.2016: Medijske inicijative


 Medijska pismenost u Bosni i Hercegovini još uvijek je sporedna stvar iji se razvoj ne smatra prioritetnim. Takvo stanje je ak i u naunim i novinarskim krugovima, koji bi operacionalno ili tematski trebali itekako da budu za to zainteresovani.  Do ovoga trenutka ne postoji ni jedan dravni dokument koji direktno tretira ovo pitanje, ne postoji ni jedan segment sistemskog prisustva medijske pismenosti u bilo kojem nivou obrazovanja (iako bi to trebalo uskoro da se promijeni), kao ni bilo kakvi medijski sadraji koji edukativno ili problemski tretiraju medijsku pismenost. Pojam medijske pismenosti u BiH su donijeli stranci, meunarodni donatori, koji su projektno razvili interes za ovo pitanje. Ova analiza stoga objašnjava tretiranje medijske pismenosti u zemlji i to u kontekstu obje strane. I onih koji koriste i razumijevaju medije (i intelektualno-politika percepcija i tehnika znanja za korištenje medija) i onih koji proizvode informacije. Za proizvoae je nesumnjivo vano fakultetsko obrazovanje i razna specijalistika znanja na kursevima i konferencijima i, dakako, praksa. I to postoji. Ali ono što je prazan prostor, i osnovni motiv ovog istraivanja, je upravo edukacija u cilju medijske pismenosti. Dakle, obinih graana, a ne medijskih radnika.Analiza je napravljena u okviru projekta „Partnerstvo za razvoj medija Jugoistone Evrope“, podranog od Evropske komisije.Tekst se nalazi u pdf fajlu (gore desno).


 
06.03.2017
 Bosna i Hercegovina
07.03.2016
 Bosna i Hercegovina
05.02.2016
 Bosna i Hercegovina
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina