English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i društvo
 Medijsko tržište
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvještaji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretraživanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Medijsko obrazovanje za Rome u BiH
ODNOS ELEKTRONSKIH BH. MEDIJA PREMA ROMSKOJ POPULACIJI
19.12.2005: Mirela Čamo

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta 'Medijsko obrazovanje za Rome u BiH'
Parlamentarna skupština BiH je 6. maja, 2003. godine usvojila Zakon o zaštiti prava pripradnika nacionalnih manjina. U skladu sa ovim zakonskim aktom, BiH između ostalih štiti položaj i ravnopravnost: Albanaca, Crnogoraca, Èeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka, Ukrajinaca i drugih. Peti član zakona se odnosi na pravo pripadnika nacionalnih manjina na informiranje, što znači da imaju pravo na osnivanje printanih i elektronskih medija na maternjem jeziku, te da su javni emiteri dužni predvidjeti posebne emisije za pripadnike nacionalnih manjina, kao i najmanje jednom nedjeljno informativnu emisiju na jeziku nacionalnih manjina. Media plan institut je odlučio sprovesti istraživanje na području cijele BiH, kako bi provjerio koliko se ovaj zakon poznaje i poštuje u bh. medijima, ali i općenito da utvrdi odnos medija prema nacionalnim manjinama, a posebno romske populacije. Aktivnosti vladinih i nevladinih udruženja i organizacija na polju zaštite ljudskih prava su sve intenzivnije, pa nas je interesovalo koliko i sami mediji služe kao dobar ili loš primjer promocije zaštite ljudskih prava pripadnika romske nacionalnosti.

(Tekst je dostupan samo na bos./hrv./srp. jeziku)
 
12.02.2018
 Bosna i Hercegovina
07.11.2017
 Bosna i Hercegovina
21.08.2017
 Bosna i Hercegovina
06.03.2017
 Bosna i Hercegovina