English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 Mediji i izbori ukupno 24 lanaka 
 
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Zavrni izvjetaj
24.02.2015: Lejla Turilo, Radenko Udovii, Rast'o Kuel
Glavni cilj projekta je bio da se javnosti predoe informacije o ponaanju medija tokom predizbornog i postizbornog perioda, i da se zapone rasprava o objektivnosti i kvalitetu medijskog izvjetavanja, te da se radi na promociji pridravanja meunarodnih standarda i najboljih praksi u vezi sa slobodom izraavanja i nezavisnou medija.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Monitoring i analiza medija
09.02.2015: Media Plan Monitoring Center
Rezultati monitoringa medija za period 1-31. decembar 2014. pokazuju da se mediji generalno nastavljaju fokusirati na formiranje vlasti na razliitim nivoima. Za razliku od predizbornog perioda kada je izvjetavanje patilo od restriktivne interpretacije zakonskih odredbi od strane emitera, to je rezultiralo ogranienim praenjem politikih partija u centralnim vijestima, izvjetavanje u decembru karakterie mnogo intenzivnije praenje politikih partija. Rezultati monitoringa takoe ukazuju da su mediji i dalje podijeljeni po politikim, etnikim i teritorijalnim, ime pokazuju manje ili vie otvorene simpatije prema odreenim politikim partijama.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Istraivanje bh. medija
24.12.2014: Media Plan Monitoring Center
Rezultati monitoringa medija u periodu 1-30. novembar su pokazali da su se mediji generalno fokusirali na formiranje vlasti na svim nivoima, obezbjeujui detaljno izvjetavanje o pregovorima izmeu politikih stranaka. Mediji su i dalje podijeljeni na politikoj, nacionalnoj i teritorijalnoj osnovi, te stoga pokazuju manje ili vie otvorenu naklonost prema odreenim politikim strankama.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Analiza izvjetavanja medija
19.11.2014: Media Plan Monitoring Center
Prikupljeni rezultati su do sada bili sastavljeni u tri monitoring izvjetaja o ponaanju medija u vrijeme predizborne kampanje. U sljedeoj fazi projekta, panja se usmjerava na medijsku pokrivenost postizbornih kretanja, ukljuujui i proces formiranja nove vlasti na dravnom i entitetskim nivoima.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Predizborna kampanja
03.11.2014: Media Plan Institut
Media plan institut je realizovao projekat Mediji i politiki subjekti vie saradnje za uspjean izborni proces, koji je kroz pet seminara u razliitim dijelovima zemlje (Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Tuzla i Mostar) ostvario razmjenu iskustava medija i politikih stranaka o dosadanjoj predizbornoj saradnji. Rezultat toga je dokument PREPORUKE ZA BOLJU KOMUNIKACIJU IZMEU MEDIJA I POLITIKIH STRANAKA koji se nalazi u PDF file-u.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Monitoring medija u predizbornom periodu
10.10.2014: Media Plan Monitoring Center
Podaci prikupljeni u toku monitoringa otkrivaju da je veina posmatranih medija pokuala da obezbijedi izvjetavanje na osnovu kojeg bi bilo mogue napraviti bolji izbor na glasakom mjestu. Ovo je prvenstveno zahvaljujui tv debatama i specijalnim izbornim programima, kao i izvjetavanju u tampanim i onlajn medijima. Meutim, postoji nekoliko ozbiljnih problema koji su jo uvijek prisutni. Oni se odnose na injenicu da uredniku politiku medija jo uvijek odreuju interesi vlasnika, a ne interesi italaca i gledalaca. Pored ovoga, pojavljivanje izbornih kandidata u vijestima i pojedinim lancima ponekad nije bilo zasnovano na temelju interesa javnosti, ve na nekim drugim faktorima.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Monitoring medija u predizbornom periodu
03.10.2014: Media Plan Monitoring Center
Podaci iz drugog posmatranog perioda su potvrdili da postoje velike razlike u nainu predstavljanja politikih subjekata i izvjetavanju medija o njima. Neki od posmatranih medija su u manjoj ili veoj mjeri otvoreno pokazivali svoje simpatije prema odreenim politikim strankama. Kvalitativna analiza je potvrdila da dio medija i dalje odbija prikazati suprotne stavove o nekim odreenim pitanjima.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Prvi preliminarni izvjetaj o medijskom pokrivanju politikih subjekata u periodu izborne kampanje
21.09.2014: Media Plan Monitoring Center
Cilj monitoringa je da predstavi profesionalnu, sveobuhvatnu i objektivnu procjenu politike razliitosti, tanosti i ravnomjernosti u prenoenju informativnog sadraja i pokrivanju trenutnih zbivanja u zemlji pratei rad devet TV servisa, tri radiostanice, est novina i etiri internet medija.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Medijii i izbori
29.08.2014: Media Plan Institut
Media plan institut u saradnji sa slovakom organizacijom Memo 98 i amerikim NDI poeo je izvoenje projekta MEDIA MONITORING IZBORA 2014, koji se sastoji od praenja i analize medija u predizbornoj kampanji 2014.
Mediji i izbori -> Bosna i Hercegovina
Izbori 2010. u BiH
13.01.2011: Davor Marko, Lejla Turilo, Tatjana Ljubi, Radenko Udovii
tampa u Bosni i Hercegovini jo od ratnih vremena gaji kritiki stil pisanja prema razliitim drutvenim pojavama, istaknutim pojedincima, vlastima, opoziciji. Meutim, takvo izvjetavanje za vrijeme predizbornih kampanja je esto na rubu objektivnosti pa ak i u misiji promjene politikih odnosa u zemlji. Ni ovi izbori nisu bili izuzetak. Jasno su se mogli vidjeti afiniteti prema odreenim politikim strankama i kandidatima. Vidljiva je bila i etnika i politika medijska podijeljenost zemlje. Takoe, iako pripadaju istom Javnom RTV sistemu BiH, dnevnici triju javnih servisa tokom monitorisanog perioda su sa znaajno drugaijih pozicija pratili predizbornu kampanju. U sutini, rije je o nastavku divergentne ureivake politike ovih medija koja je, pogotovo kada su u pitanju entitetske televizije, u znaajnoj mjeri i etniki i politiki suprotstavljena.
 
Stranica od 3
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa