English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 Mediji, kultura i drustvo ukupno 44 lanaka 
 
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Medijske inicijative pokrenule dva nova projekta
06.03.2017: Medijske inicijative
Medijske inicijative su 1. marta poele realizaciju dva edukaciono - informativna projekta.
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Komparativna analiza ambijenta vezanog za medijsku pismenost i obrazovanja novinara u BiH
11.11.2016: Medijske inicijative
Svake godine u BiH se upie ukupno 465 buduih novinara odnosno onih koji trebaju da postanu profesionalni komunikatori. Godinje diplomira, kako na kojem fakultetu, od 30 do 70 posto apsolvenata to je ukupna brojka oko 200 studenata. Po procjenama Media plan instituta, jo toliko studenata sa drugih fakulteta se odlui da se isproba u novinarskim i PR vodama, tako da je na tritu formalno svake godine 400 onih koji trae, ili koji bi mogli obavljati posao profesionalnih komunikatora. Ovaj izraz koristimo jer su programi fakulteta, ak i ako nose naziv samo urnalistika, ustvari komunikoloki smjerovi gdje se izaavaju razni fenomeni javnosti i javnog mnijenja, socioloki i marketinki apekti, istraivaki postupci kao i novinarske vjetine, to je po mnogima najslabiji segment visokokolske edukacije novinara.

Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Analiza programa tri javna TV servisa u periodu prime time
10.09.2013: Radenko Udovicic
Sistem javnog emitovanja u BiH ima i neke karakteristike koje su specifine samo za Bosnu i Hercegovinu i koje se moraju uvaavati u periodu nedovrene tranzicije bh. drutva i jo uvijek snano prisutnog nadilaenja etnikih interesa nad svim drugim. Meutim, smisao javnog servisa, na osnovu koga se ubire i TV taksa, kao i profesionalna naela moraju biti uvaavana. Proitajte do kakvih nalaza su doli analitiari Media plan instituta.
Mediji, kultura i drustvo -> Jugoistocna Evropa
TV Program
19.04.2013: BHT
Radio televizija Bosne i Hercegovine napravila je dokumentarni program baziran na konferenciji Manjine i mediji na zapadnom Balkanu koju je organizovao Media plan institut u okviru regionalnog istraivakog projekta podranog od vajcarskog RRPP-a. Emisija donosi niz zanimljivih opservacija novinara, medijskih strunjaka i predstavnika nacionalnih manjina iz BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije.
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
TV Program
24.11.2012: Produkcijska grupa "Mrea"
Vesna, studentkinja novinarstva iz Beograda dolazi u Sarajevo o kome je do tada sluala samo od roditelja ili iz medija. Iako emisiju karakteriu razmiljanja jedne Beograanke, program i samim Sarajlijama moe biti informacija o zbivanjima u njihovom gradu kao i reper za slamanje svepristnog drutvenog pesimizma.

Mediji, kultura i drustvo -> Srbija
TV program
23.11.2012: Marija uri
Reportaa u produkciji Media plan instituta bazirana na posjeti Beogradu studenta novinarstva iz Sarajeva Sanela. ta je vidio i kakva su su njegova vienja nakon prve posjete glavnom gradu Srbije? Koji su problemi njegovih kolega i uopte preokupacije mladih u tom gradu? Kakve je kuturne i istorijske znamenitosti vidio?
Mediji, kultura i drustvo -> Crna Gora
Rodna reprezentacija u tampanim medijima Crne Gore
01.11.2012: Isidora Damjanovi
Tekst, pored prikaza izvjetavanja crnogorskih medija u svijetlu rodne prezentacije, nudi niz zapaanja i sociolokih prikaza mukih i enskih karakteristika. Analizirajui tampane i elektronske medije u tranzicionoj kulturi Crne Gore, autorica uoava da se enina vidljivost kree u decidno odreenoj stereotipnoj matrici: od majke, koja zapravo simbolie naciju, do spektakularne zavodnice, koja dekorie i prodaje medijski prostor, to sve zajedno govori o repatrijarhalizaciji i restereotipizaciji drutvenog dijaloga kojem je cilj osnaivanje tradicionalnih enskih uloga kroz reproduktivnost i fiziki izgled.
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Kako je Media plan uinio prvi korak na razbijanju komunikacionih barijera
19.09.2012: Zoran Udovicic
Lazar Petrovi je uradio prvi monitoring za nas, kasnije je postao prvi glavni urednik Televizije BiH. Rajko Vasi se zaputio u politiku, ore ia iz Radio Banja Luke i Drago Peri su umrli, a Nenad Peji je ve gradio svoju karijeru na Radiju Slobodna Evropa. A Slavko Podgorelec me je tako ivopisno vratio u nae nekadanje novinarske dane.

Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Analiza sadraja medija
16.08.2012: Jasmina Korda
Mediji tretiraju obrazovanje uglavnom kao djelatnost u politikom kontekstu. Jako su prisutne politike i drutvene kontroverze tog pitanja u osnovnom i srednjem obrazovanju koje uglavnom proizilaze iz suprotstavljenih tumaenja sistema. Prava djece na ravnopravan pristup kvalitetnom obrazovanju u javnosti se esto doivljavaju kao politiko, a ne civilizacijsko pitanje. Obrazovna praksa nema kontinuirano prisustvo u uredivakoj politici medija. Analiza sadraja medija u prvih est mjeseci ove godine daje pregled kako i koliko mediji izvjetavaju o obrazovnom sistemu u BiH, odnosno ciljanim dogaajima koji su definisani kao kljuni problemi obrazovanja u BiH.
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Drutveno jaanje i ukljuenje Roma u bh medije
27.11.2008: Davor Marko
Prema pisanju medija, i sudeći po zaključcima sa raznih tribina o položaju nacionalnih manjina i po izjavama romskih zvaničnika i državnih funkcionera, Romi su i dalje najugroženija manjinska zajednica u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prošlu godinu, kada smo također radili analizu sadržaja medijskih objava u BiH, odnos medija prema ovoj zajednici se nije promjenio, poboljšao, čak možemo reći da je u kvalitativnom smislu lošiji. Apsolutna dominacija tekstova koje smo svrstali u crnu hroniku i koji čine 23 posto od ukupnog broja objavljenih tekstova je nešto što je zabrinjavajuće, kao i činjenica da su mediji i novinari, i pored pozivanja na profesioalne stadardne i novinarsku etiku, i dalje skloni da ističu nacionalnu pripadnost Roma kada izvještavaju o kriminalnim radnjama. To su, bez izuzetka, činili svi dnevni mediji.
 
Stranica od 5
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa