English   Francais
 naslovna
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i društvo
 Medijsko tržište
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvještaji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretraživanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 Mediji, kultura i drustvo ukupno 44 članaka 
 
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Medijske inicijative pokrenule dva nova projekta
06.03.2017: Medijske inicijative
Medijske inicijative su 1. marta počele realizaciju dva edukaciono - informativna projekta.
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Komparativna analiza ambijenta vezanog za medijsku pismenost i obrazovanja novinara u BiH
11.11.2016: Medijske inicijative
Svake godine u BiH se upiše ukupno 465 budućih novinara odnosno onih koji trebaju da postanu profesionalni komunikatori. Godišnje diplomira, kako na kojem fakultetu, od 30 do 70 posto apsolvenata što je ukupna brojka oko 200 studenata. Po procjenama Media plan instituta, još toliko studenata sa drugih fakulteta se odluči da se isproba u novinarskim i PR vodama, tako da je na tržištu formalno svake godine 400 onih koji traže, ili koji bi mogli obavljati posao profesionalnih komunikatora. Ovaj izraz koristimo jer su programi fakulteta, čak i ako nose naziv samo žurnalistika, ustvari komunikološki smjerovi gdje se izačavaju razni fenomeni javnosti i javnog mnijenja, sociološki i marketinški apekti, istraživački postupci kao i novinarske vještine, što je po mnogima najslabiji segment visokoškolske edukacije novinara.

Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Analiza programa tri javna TV servisa u periodu prime time
10.09.2013: Radenko Udovicic
Sistem javnog emitovanja u BiH ima i neke karakteristike koje su specifične samo za Bosnu i Hercegovinu i koje se moraju uvažavati u periodu nedovršene tranzicije bh. društva i još uvijek snažno prisutnog nadilaženja etničkih interesa nad svim drugim. Međutim, smisao javnog servisa, na osnovu koga se ubire i TV taksa, kao i profesionalna načela moraju biti uvažavana. Pročitajte do kakvih nalaza su došli analitičari Media plan instituta.
Mediji, kultura i drustvo -> Jugoistocna Evropa
TV Program
19.04.2013: BHT
Radio televizija Bosne i Hercegovine napravila je dokumentarni program baziran na konferenciji Manjine i mediji na zapadnom Balkanu koju je organizovao Media plan institut u okviru regionalnog istraživačkog projekta podržanog od švajcarskog RRPP-a. Emisija donosi niz zanimljivih opservacija novinara, medijskih stručnjaka i predstavnika nacionalnih manjina iz BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije.
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
TV Program
24.11.2012: Produkcijska grupa "Mreža"
Vesna, studentkinja novinarstva iz Beograda dolazi u Sarajevo o kome je do tada slušala samo od roditelja ili iz medija. Iako emisiju karakterišu razmišljanja jedne Beograđanke, program i samim Sarajlijama može biti informacija o zbivanjima u njihovom gradu kao i reper za slamanje svepristnog društvenog pesimizma.

Mediji, kultura i drustvo -> Srbija
TV program
23.11.2012: Marija Đurić
Reportaža u produkciji Media plan instituta bazirana na posjeti Beogradu studenta novinarstva iz Sarajeva Sanela. Šta je vidio i kakva su su njegova viđenja nakon prve posjete glavnom gradu Srbije? Koji su problemi njegovih kolega i uopšte preokupacije mladih u tom gradu? Kakve je kuturne i istorijske znamenitosti vidio?
Mediji, kultura i drustvo -> Crna Gora
Rodna reprezentacija u štampanim medijima Crne Gore
01.11.2012: Isidora Damjanović
Tekst, pored prikaza izvještavanja crnogorskih medija u svijetlu rodne prezentacije, nudi niz zapažanja i socioloških prikaza muških i ženskih karakteristika. Analizirajući štampane i elektronske medije u tranzicionoj kulturi Crne Gore, autorica uočava da se ženina vidljivost kreće u decidno određenoj stereotipnoj matrici: od majke, koja zapravo simboliše naciju, do spektakularne zavodnice, koja dekoriše i prodaje medijski prostor, što sve zajedno govori o repatrijarhalizaciji i restereotipizaciji društvenog dijaloga kojem je cilj osnaživanje tradicionalnih ženskih uloga kroz reproduktivnost i fizički izgled.
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Kako je Media plan učinio prvi korak na razbijanju komunikacionih barijera
19.09.2012: Zoran Udovicic
Lazar Petrović je uradio prvi monitoring za nas, kasnije je postao prvi glavni urednik Televizije BiH. Rajko Vasić se zaputio u politiku, Đorđe Čiča iz Radio Banja Luke i Drago Perić su umrli, a Nenad Pejić je već gradio svoju karijeru na Radiju Slobodna Evropa. A Slavko Podgorelec me je tako živopisno vratio u naše nekadašnje novinarske dane.

Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Analiza sadržaja medija
16.08.2012: Jasmina Korda
Mediji tretiraju obrazovanje uglavnom kao djelatnost u političkom kontekstu. Jako su prisutne političke i društvene kontroverze tog pitanja u osnovnom i srednjem obrazovanju koje uglavnom proizilaze iz suprotstavljenih tumačenja sistema. Prava djece na ravnopravan pristup kvalitetnom obrazovanju u javnosti se često doživljavaju kao političko, a ne civilizacijsko pitanje. Obrazovna praksa nema kontinuirano prisustvo u uredivačkoj politici medija. Analiza sadržaja medija u prvih šest mjeseci ove godine daje pregled kako i koliko mediji izvještavaju o obrazovnom sistemu u BiH, odnosno ciljanim događajima koji su definisani kao ključni problemi obrazovanja u BiH.
Mediji, kultura i drustvo -> Bosna i Hercegovina
Društveno jačanje i uključenje Roma u bh medije
27.11.2008: Davor Marko
Prema pisanju medija, i sudeći po zaključcima sa raznih tribina o položaju nacionalnih manjina i po izjavama romskih zvaničnika i državnih funkcionera, Romi su i dalje najugroženija manjinska zajednica u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prošlu godinu, kada smo također radili analizu sadržaja medijskih objava u BiH, odnos medija prema ovoj zajednici se nije promjenio, poboljšao, čak možemo reći da je u kvalitativnom smislu lošiji. Apsolutna dominacija tekstova koje smo svrstali u crnu hroniku i koji čine 23 posto od ukupnog broja objavljenih tekstova je nešto što je zabrinjavajuće, kao i činjenica da su mediji i novinari, i pored pozivanja na profesioalne stadardne i novinarsku etiku, i dalje skloni da ističu nacionalnu pripadnost Roma kada izvještavaju o kriminalnim radnjama. To su, bez izuzetka, činili svi dnevni mediji.
 
Stranica od 5
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa