English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 Recenzije ukupno 21 lanaka 
 
Recenzije -> Bosna i Hercegovina
Godine koje su pojeli tajkuni
25.05.2013: Ahmed Buri
Kad pogledam grad s brda iznad Sarajeva danas, istovremeno me obuzmu milina i zebnja. Grad se iri, dobija nove oblike, umire i raa se u isti as, dobija nove stanovnike i zakone, ispraa stare ljude i obiaje. Pogledom dominiraju velike zgrade, neboderi koji se grade s jedne strane proriu (svijetlu) budunost, a s druge podsjeaju na (mranu) prolost kroz koju trebamo proi.
Recenzije -> Bosna i Hercegovina
Recenzija knjige "Zar na Zapadu postoji neki drugi Bog" autora Davora Marka
08.04.2009: Radenko Udovicic
Suštinski knjiga predstavlja relativno široku obradu teme stereotipa i predrasuda medija prema prema islamu. Marko u startu postavlja hipotezu da mediji u Evropi i Americi, kao i u Bosni i Hercegovini velikim dijelom, sa negativnim predubjeđenjima prilaze tematici islama, odnosno muslimana, ili izvještavajući o islamu, bilo kroz politički ili religiozni kontekst, pristupaju selektivno i sa nedovoljno poznavanja teme.
Recenzije -> Bosna i Hercegovina
'Odnosi sa javnostima i novinarstvo: Informatori sa različitim ciljevima', autora Radenka Udovičića
08.01.2008: Najil Kurti
Objavljivanjem ove knjige mnogobrojni PR profesionalci u Bosni i Hercegovini, naročito oni koji u profesiju nisu ušli iz komunikološkog background-a imat će priliku upotpuniti značajne praznine u znanju i pravilno se orijentisati u području u koje su zagazili. U tom smislu ova knjiga će biti korisna i mnogobrojnim studentima, naročito ekonomskih fakulteta, koji u odnose sa javnostima ulaze iz perspektive marketinškog miksa, ispuštajući na taj način veoma bitne aspekte ovog koncepta komuniciranja organizacija sa okruženjem.
Recenzije -> Bosna i Hercegovina
Najil Kurtić: Kôd novinarstva
15.05.2006: Stjepan Malovic
Knjiga "Kôd novinarstva" novost je u znanstvenom promišljanju novinarstva i masovnih medija u suvremenoj znanosti o masovnim medijima te masovnom komuniciranju. Najil Kurtić se odvažio na posve novi diskurs, nezabilježen u recentnoj domaćoj znanstvenoj produkciji te se prihvatio analize medija, novinarstva i masovnog komuniciranja s aspekta semiotike i semantike. Mali se broj autora i u svjetskoj literaturi odlučio analizirati novinarstvo s tog aspekta, što govori ne samo o autorovoj originalnosti i specifičnom shvaćanju novinarstva, već i o dosegnutoj autorskoj zrelosti, koja je plod višegodišnjeg znanstvenog i istraživačkog rada, ali i izvrsnog poznavanja novinarstva kao struke.

Recenzije -> Bosna i Hercegovina
Priručnik/udžbenik "Kako pisati za medije"
06.04.2005: Besim Spahi
Uprkos dugogodišnjem postojanju više ustanova koje se u BiH bave edukacijom budućih novinara, udžbenici i priručnici na temu "Pisanje vijesti i izvještavanje za medije" , "Kako medijski ispričati priču", odnosno "Kako pisati za medije" su, za razliku od razvijenih zemalja Zapada (pa i Istoka) bili prava rijetkost. Pogotovo kada su u pitanju originalna djela domaćih autora. U potpunoj deficitarnosti ovakvih udžbenika/priručnika, koje zbog jezika i kontekstualnih specifičnosti ex YU prostora i BiH moraju biti na domaćem jeziku, ovaj poduhvat već renomirane Visoke škole novinarstva Media plana iz Sarajeva je sigurno jedan od značajnih pionirskih pokušaja i knjiški podastrtog učenja PRAKTIÈNOG novinarskog pisanja; i to ne samo za pisane, nego i radio i online medije.
Recenzije -> Jugoistocna Evropa
Edvard S. Herman, Robert V. Mekčesni: O centralizaciji i komercijalizaciji medija
22.12.2004: Tatjana Tapavicki Duronjic
U nizu vrlo zanimljivih naslova koje je ove godine izdala beogradska izdavačka kuća Clio, nalazi se i publikacija The Global Media Edvarda S.Hermana i Roberta V.Mekčesnija. Dva američka univerzitetska profesora, obojca sa impozantnom profesorskom i novinarskom bibliografijom, u sedam poglavlja ove knjige, sistematično i sa više aspekata govore o aktuelnom procesu komercijalizacije i globalizacije medijskog tržišta te analiziraju učinak koje ovo, kako kažu, rekonstruisano tržište ima na strukturu medija ponaosob.
Recenzije -> Bosna i Hercegovina
23.03.2004: Dusan Babic
Smanjenje siromastva podrazumijeva slobodu pristupa informacijama. Ljudi koji dobijaju vise informacija imaju moc da donose bolje odluke. Dakle, premoscavanje digitalnog jaza ne predstavlja luksuz, vec imperativ. Nedavno sam citao jednu zadivljujucu knjigu: Konvergencija medija: Uvod u masovne komunikacije, ciji su autori John V. Pavlik i Shawn McIntosh. Pavlik je profesor na Univerzitetu Rutgers u drzavi New Jersey i manje je poznat medijskoj zajednici u regiji, ali McIntosh je aktivno ucestvovao u radionici o Internet novinarstvu u okviru Drugog univerziteta komunikacija jugoistocne Evrope (Sarajevo, juni 2003. g.) koju je organizovao Media plan institut. Shawn McIntosh je profesor online novinarstva na Univerzitetu Columbia u drzavi New York.
Recenzije -> Slovenija
29.05.2003: Gojko Bervar
Koliko se nasilje dotice nase svesti, pitanje je koje treba postaviti da bi se shvatilo (ne)opravdanje za njegov ulazak poredstvom medija u nase zivote.
Recenzije -> Bosna i Hercegovina
25.04.2003: Dusan Babic
Dogadaji nakon 11. septembra 2001. godine, sustinski mijenjaju sadrzaj, ugao i vizuru monitoringa i ocjene stanja slobode stampe u svijetu. Do tada, neprikosnoven sampion slobodne stampe, vec pomalo dosadna zemlja za novinare, Sjedinjene Drzave se suocavaju sa ozbiljnim prijetnjama da se ta idilicna medijska slika nepopravljivo deformise.
Recenzije -> Bosna i Hercegovina
03.03.2003: Dusan Babic
Najnovija knjiga Kemala Kurspahica 'Zlocin u 19,30: balkanski mediji u ratu i miru', u izdanju Americkog instituta za mir, imace pocetkom marta svoju promociju, najprije u Vasingtonu, a potom u Njujorku i Kembridzu, drzava Masacusets (Univerzitet Harvard). Ovih dana smo citali takozvani prvi otisak knjige, koja se, kako smo u meduvremenu saznali, nece bitno razlikovati od konacne verzije, osim izvjesnih intervencija tehnicke prirode.
 
Stranica od 3
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa