English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i društvo
 Medijsko tržište
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvještaji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretraživanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 O Medijskim inicijativama
 

O nama

"Medijske inicijative" su nevladina organizacija za razvoj medija i promociju nezavisnog novinarstva. Udruženje je osnovano 2005. godine sa ciljem da razvija svijest u javnosti o značaju razvoja demokratije i tolerantnog javnog dijaloga, poštivanja ljudskih prava i različitosti. Udruženje je nastalo iz mreže od 11 medijskih instituta i agencija u regionu Jugoistočne Evrope koje su se pod tim imenom 23. marta 2000. godine dogovorile da otpočnu saradnju na realizaciji projekata istraživanja, edukacije i produkcije u cilju podrške razvoju civilnog društva, promociji evropskih vrijednosti i razvijanju prekogranične saradnje. Ova mreža je veoma doprinijela razbijanju informativnih barijera u regionu i njene članice su danas visoko uticajne i respektabilne institucije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji.

Od 2006. godine Udruženje je preuzelo osnivačka prava i obaveze Visoke škole novinarstva Media plan koja je osnovana 1998. godine i koju je tokom devet godina završilo 185 novinara iz cijelog regiona. škola je transformisana u Centar za praktičnu edukaciju u oblasti komunikacija.

"Medijske inicijative" danas organizuju istraživanja,  treninge, seminare i medijske konferencije čiji je cilj podrška razvoju modernih medija zasnovanih na profesionalnim standardima i etičkim normama. Na društvenom planu u fokusu je razvijanje uređivačkih metoda u medijima za promociju evropske ideje i praćenje procesa pridruživanja evropskim integracijama. Na profesionalnom planu udruženje se naročito bavi davanjem savjetodavnih usluga za otvaranja novih medija i uslovima razvoja informacijskog društva i digitalizacije.

Saglasno svom imenu i misiji, Udruženje sa svojim partnerima, institucijama i organizacijama civilnog društva, učestvuje u različitim inicijativama za pokretanje komunikacijskih aktivnosti i kampanja kao što su podizanje svijesti u javnosti za razvijanje prekogranične saradnje, poboljšanje položaja manjina i eliminacija svih oblika segregacije, za razvoj pravičnog obrazovanja i  sistema pravične socijalne zaštite, zaštitu slobode medija i prava na slobodan pristup informacijama.

Misija i vizija

Udruženje Medijske inicijative ima sljedeću misiju:


 • Podrška aktivnostima civilnog društva na razvijanju svjesnosti u javnosti o značaju razvoja demokratije, poštivanja ljudskih prava, unaprjeđivanja tolerantnog dijaloga i saradnje među građanima i narodima;

 • Podrška organizacijama civilnog društva u njihovom osposobljavanju za podizanje javne svijesti o ljudskim pravima i problemima od opšteg društvenog značaja;

 • Razvijanje aktivnosti  u javnosti koje podstiču brže i efikasnije ispunjavanje uslova za pristup evropskim integracijama;

 • Razvijanje svjesnosti u javnosti i odgovornosti medija za održivi razvoj, kulturu  življenja i očuvanje zdrave okoline;

 • Pomoć novinarima da u svom radu primjenjuju profesionalne i etičke standarde.


Djelatnosti Udruženja su:

 • Obrazovanje novinara i drugog osoblja u medijima u cilju razvoja modernih medija zasnovanih na profesionalnim pravilima i etičkim normama;

 • Aktivnosti na primjeni novih tehnologija u razvoju medija;

 • Organizovanje i uključivanje u komunikacijske projekte čiji je cilj promovisanje evropskih standarda i kriterija u razvoju medija i javne komunikacije;

 • Povezivanje sa srodnim organizacijama civilnog društva i umrežavanje radi ostvarenja zajedničkih ciljeva

 • Provođenje istraživanja koja za cilj imaju da se utvrdi stanje u određenim područjima od opšteg društvenog značaja;

 • Organizovanja škola, staževa, kurseva, seminara i treninga za novinare, medijsko osoblja i ličnosti iz privrednog, kulturnog i javnog života koje komuniiciraju sa javnošću;

 • Osnivanje novih medija i saradnja sa medijima u realizaciji medijskih sadržaja u skladu sa Misijom udruženja;

 • Razvijanje saradnje sa sličnim institucijama u Bosni i Hercegovini Evropi i svijetu, a About usposebno u regionu Jugoistočne Evrope.


Facebook stranica: https://www.facebook.com/medijskeinicijative/
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa