English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 O nama
 

"Media Online" je urnal koji se bavi medijskom situacijom u jugoistonoj Evropi.

Mi nastojimo potpomoi proces transformacije i profesionalizacije medija u regiji te obezbijediti forum za medijske strunjake i profesionalce koji ele unaprijediti vlastitu medijsku praksu kroz razmjenu iskustava sa kolegama iz drugih zemalja tranzicije.

U tu svrhu, formirana je mrea dopisnika iz zemalja jugoistone Evrope koji za potrebe urnala prate dogaanja na medijskoj sceni vlastitih zemalja. urnal je tako u mogunosti da ponudi najzanimljivije informacije o stanju u medijima ali i obimnije kratkorone i dugorone medijske analize i izvjetaje.
Jo jedna namjena urnala je pribliavanje medija iz regiona jugoistone Evrope jednih drugima i svijetu ali i pribliavanje svijeta jugoistonoj Evropi, to se ostvaruje kroz integrisanje medija iz ove regije u savremene svjetske medijske i komunikacijske trendove te predstavljanje najnovijih dostignua iz oblasti komunikacijske tehnologije i novinarstva.
Dinamian karakter urnala "Media Online" reflektuje se u njegovoj formi elektronskog asopisa. urnal se sastoji od dva glavna segmenta - informativnog, koji sadri dnevne novosti o zbivanjima u medijima jugoistone Evrope, i istraivakog, koji obuhvata medijske analize i izvjetaje razlicitih opsega.

Media Online je pokrenut sredstvima francuske vlade 2000. godine.

Ureivaki savjet
Ureivaki savjet urnala "Media Online" ine prominentni medijski strunjaci, univerzitetski profesori i medijski profesionalci iz cijelog svijeta.

Boris Bergant
Pomonik gen. direktora za meunarodne veze RTV Slovenije
Potpredsjednik skuptine EBU
Ljubljana, Slovenija

Dr. Stjepan Malovi
Direktor
Centar za obrazovanje novinara istone i centralne Evrope (ICEJ) Opatija/Zagreb, Hrvatska

Dr. Garry Gaddy
Koordinator za statistiki consulting
Odum Institut za drutvenonauna istraivanja
Univerzitet Sjeverne Karoline
Chapel Hill, SAD

Remzi Lani
Direktor
Albanski medijski institut (AMI)
Tirana, Albanija

Vladan Radosavljevi
Glavni urednik
Medija centar
Beograd, Jugoslavija

Prof. Dr. Dona Kolar-Panov
Institut za socioloka i politiko-pravna istraivanja
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij
Skopje,Makedonija

Dr. Marsha Siefert
Redovni profesor
Odsjek za istoriju
Centralnoevropski univerzitet
Budimpeta, Maarska

Dr. Miklos Sukosd
Redovni profesor
Odsjek za politologiju
Centralnoevropski univerzitet
Budimpeta, Maarska

Dr. Stjepan Gredelj
Projekt menader
Argument
Beograd, Jugoslavija

Loic Hervouet
Generalni direktor
ESJ - Visoka kola novinarstva
Lil, Francuska

Prof. dr. Jelenka Voki-Avdagi
Profesor
Fakultet politikih nauka
Univerzitet u Sarajevu
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kemal Kurspahi
Izvrni urednik
The Connection Newspapers
McLean, Virginia
USA

Redakcija
Glavni i odgovorni urednik Media Online je Radenko Udovii.

 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa