Media News
Zbivanja
   
contact
Pismo uredniku
   
Info
   
Arhiva
   
Links
   
   
Prethodna strana
 
PROJEKTI I AKTIVNOSTI AGENCIJE ‘SAFAX’: 1994. – 2000.2003. Projekat prekogranične saradnje – proizvodnja radio emisija
Agencija Safax iz Sarajeva, Stina iz Splita i Radio B92 iz Beograda su zajednički proizveli tri pulusatna dokumentarna radio programa na teme: Izbjeglice – integracija i reintegracija, Nestale osobe, Tretiranje novije istorije, koje predstavljaju ove akutne probleme iz srpske, hrvatske i bosanske vizure. Projektu je predhodio regionalni workshop na kojem su novinari uključeni u ovu realizaciju dobili dodatna znanja od strane međunarodnog edukatara za konfliktne teme Hannesa Sieberta. Projekat je podržan od Američkog državnog ureda za obrazovne i kulturne poslove.

2002. Projekat dvosmjernog informiranja
Projekat je realiziran u saradnji sa novinskom agencijom STINA iz Splita uz potporu Misije OESS u Hrvatskoj. Sastojao se od produkcije i distribucije medijima i izbjegličkim organizacijama dvosedmičnih biltena koji su sadržavali serijal tekstova i vijesti o mogućnostima povratka izbjeglih Srba koji sada žive u BiH u Hrvatsku i izbjeglih Hrvata, koji su sada u Hrvatskoj, u BiH. Projekat je sadržavao i produkciju radio emisija na istu temu koje su se emitirale na lokalnim radio postajama u Hrvatskoj i BiH.


2000: Servis vijesti za prava manjina i interetničke odnose
Projekat se realizira u saradnji sa novinskom agencijom STINA iz Splita (Hrvatska). Kroz seriju sedmičnih biltena, dostupnih i na Internetu, nastoji se dati doprinos boljem razumijevanju manjiskih prava u Hrvatskoj i BiH. Pored pisane verzije, produciraju se i radio-emisije namijenjene radio-stanicama u BiH i Hrvatskoj, koje su isključivo posvećene pravima manjina. Servis podržava Westminster Foundation for Democracy (USAID).


1999: Projekat “Audio press release – promocija izbornog zakona”
Dvomjesečna serija specijalnih audio priloga koji promovišu nacrt izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Pridruživši se kampanji OSCE-a – ‘Recite jasno šta želite’ - agencija ‘Safax’ je pružala informacije o radu na pripremi stalnog izbornog zakona, čineći ove informacije lakše dostupnim i razumljivijim kroz lokalne radio-stanice u unutrašnjosti BiH. Podršku pružio OSCE Sarajevo.


1999: Projekat “Probijmo barijere - razbijmo tabu”
Projekat se sastojao u razmjeni tematskih emisija između osam radio-stanica iz cijele Bosne i Hercegovine. To su: ‘Studio N’ Livno, ‘TNT’ Travnik, ‘Radio Ravne’ Brčko, ‘Radio Goražde’, ‘Radio Srbac’, ‘Radio Kontakt’ - Banja Luka, ‘Radio Feniks’ Prijedor, ‘Radio Best’ Šipovo. U dvadesetominutnim emisijama radio-stanice iz oba entiteta obradile su šest ”vrućih” tema koje su u lokalnim sredinama nedostupne ili se smatraju tabuom. Projekat je podržavala Winston Foundation for World Peace, Washington.


1998: Bilten 'Novosti o medijima'
Bilten “Novosti o medijima” izlazi petnaestodnevno. Podršku za start obezbijedio SOROS Open Society Found for B&H i Evropska komisija. “Novosti o medijima” izlaze na bosanskom/srpskom/hrvatskom/ i engleskom jeziku i prate i analiziraju medijska zbivanja u BiH. Od jeseni 2000. cjelokupan materijal biltena će biti dostupan na Internetu i pratiće medijska zbivanja u jugoistočnoj Evropi. Sredstava za dalju fazu ovog projekta obezbijedila je Vlada Republike Francuske.


1997-1999.: RENS – The Radio Exchange Network Service
Pokrenut prvi fono-servis u BiH - RENS (the Radio Exchange Network Service -servis radijske razmjene informacija). Svrha servisa je razmjena informacija između lokalnih radio-stanica u Federaciji BiH i Republici Srpskoj kao i snabdijevanje lokalnih radio-stanica fono-informacijama vlastite produkcije agencije SAFAX. Prilozi se proizvode u agenciji ‘Safax’ i lokalnim stanicama i putem audio-kaseta i telefonom distribuiraju unutar mreže. U projektu su učestvovale 22 radio-stanice u cijeloj Bosni i Hercegovini. U audio-formatu, putem telefona i traka, distribuirani su prilozi koji su pokrivali najvažnije političke i kulturne događaje u zemlji. Sa naročitom pažnjom su tretirana pitanja vraćanja izbjeglica,aktivnosti međunarodne zajednice u BiH i teme koje su važne za obnovu međunacionalnog povjerenja u zemlji. Ovaj projekat je pomagala Evropska komisija.


1997: Izdavanje povremenih tematskih biltena
SAFAX izdaje povremene biltene na teme: Brčko u medijima, Dnevni pregled najznačajnijih događaja emitovanih na TV BiH, SRT-u i Studiju 99.


1997-1999: Servis "Naše šanse"
Bilten za izbjeglice putem kog su izbjeglice u inostranstvu bile obavještavane o svim segmentima društvenih zbivanja u BiH koji se dotiču mogućnosti njihovog povratka u zemlju. Za prvu fazu biltena 1997. godine podršku je pružila Swedish International Development and Cooperation Agency, Stokholm. Sredstava za dalju realizaciju projekta obezbijedila je Evropska komisija.


1996-1997: Bilten o građanskim inicijativama
Petnaestodnevni bilten o najvažnijim zbivanjima u BiH iz ugla građanskog poimanja BiH. Bilten je rađen za francusku javnost na francuskom jeziku. Od novembra ovaj bilten je poprimio višenacionalni karakter, jer se razmjena vršila putem e-maila i dostupan je bio preko INTERNET-a. U realizaciji projekta pomogli su Asocijacija Sarajevo, Paris i SOS Balkanos, Barselona.


1995: Novosti iz BiH
Agencija ‘Safax’ izdaje sedmični bilten novosti iz BiH na B/H/S i francuskom jeziku, namijenjen francuskoj javnosti.


1994: Oformljen ‘SAFAX’
U saradnji sa Asocijacijom Sarajevo iz Pariza oformljena agencija specijalizovanih servisa o društvenim promjenama, tranziciji u društvu i ljudskim pravima: SARAJEVO FAX - ‘Safax’.

 
 
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web development and support by UNICORN. Site creation u3as

Published by Media Plan Institute. All rights reserved. Views and opinions presented in the articles published by Media Online are those of the authors, and they are not necessarily endorsed by Media Online. Articles and all other texts can be reprinted free of charge but with full crediting of the author and Media Online including Media Online's URL.