English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i društvo
 Medijsko tržište
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvještaji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretraživanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 
Jugoistocna Evropa
NOVINSKE AGENCIJE IZ BIVÅ E JUGOSLAVIJE POKREƆU PROJEKT ā€˜NET 5ā€™
31.03.2005: FENA/SAFAX
ImajuƦi u vidu potrebu javnosti zemalja u regiji za Å”to profesionalnijim, potpunijim i objektivnijim infomacijama, pet novinskih agencija: FENA - BiH, HINA - Hrvatska, MIA - Makedonija, STA - Slovenija, TANJUG - Srbija i Crna Gora, pristupaju izradi i realizaciji projekta Otvorene mreže novinskih agencija Ā«Net 5Ā».

ZavrÅ”ni dio konferencije direktora pet novinskih agencija iz regije (FENA, HINA, MIA, STA, TANJUG) bit Ʀe održan 1. aprila u Hotelu ā€œMarÅ”alā€ na BjelaÅ”nici.
Osnovna intencija projekta nalazi svoju podlogu u VarÅ”avskoj deklaraciji o novinskim agencijama (donesenoj 31. augusta 1996.), gdje se posebno snažno podsjeƦa da su ā€œsloboda govora i tiska temeljne ljudske slobodeā€, ali i da ā€œone ukljuĆØuju i zahtijevaju slobodan protok informacijaā€, te da ā€œsvaka država mora osigurati odgovarajuƦe uvjete za slobodnu razmjenu vijestiā€.

U duhu ovih imperativa, direktori pet agencija su odluĆØili poboljÅ”ati i osigurati slobodan pristup informacijama koje nude njihove agencije.

Neposredni ciljevi su poveƦati protoĆØnost i frekventnost informacija, a time i kvalitet meĆ°usobne informiranosti izmeĆ°u BiH, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije i Crne Gore. PoveƦanje obima vijesti i podizanje kvaliteta usluga doprinijet Ʀe ukupnoj medijskoj pluralizaciji i demokratizaciji na podruĆØju zemalja regije. Kvalitetnije, pouzdanije, brže i profesionalno informiranje kojim Ʀe se utjecati na globalne demokratske tokove na prostorima pet zemalja, navedeno je kao jedan od ciljeva realizacije projekta "Net 5".

TakoĆ°er, cilj je poveƦati konkurentnost svake od pet pojedniĆØanih novinskih agencija (ĆØlanica mreže) na teritoriju navedenih država, kako bi se poluĆØili komercijalni efekti.
 
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
06.12.2004
 Jugoistocna Evropa
05.08.2004
 Jugoistocna Evropa
13.05.2003
 Jugoistocna Evropa