English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 
Jugoistocna Evropa
NOVINSKE AGENCIJE IZ BIVŠE JUGOSLAVIJE POKREÆU PROJEKT ‘NET 5’
31.03.2005: FENA/SAFAX
Imajuæi u vidu potrebu javnosti zemalja u regiji za što profesionalnijim, potpunijim i objektivnijim infomacijama, pet novinskih agencija: FENA - BiH, HINA - Hrvatska, MIA - Makedonija, STA - Slovenija, TANJUG - Srbija i Crna Gora, pristupaju izradi i realizaciji projekta Otvorene mreže novinskih agencija «Net 5».

Završni dio konferencije direktora pet novinskih agencija iz regije (FENA, HINA, MIA, STA, TANJUG) bit æe održan 1. aprila u Hotelu “Maršal” na Bjelašnici.
Osnovna intencija projekta nalazi svoju podlogu u Varšavskoj deklaraciji o novinskim agencijama (donesenoj 31. augusta 1996.), gdje se posebno snažno podsjeæa da su “sloboda govora i tiska temeljne ljudske slobode”, ali i da “one ukljuèuju i zahtijevaju slobodan protok informacija”, te da “svaka država mora osigurati odgovarajuæe uvjete za slobodnu razmjenu vijesti”.

U duhu ovih imperativa, direktori pet agencija su odluèili poboljšati i osigurati slobodan pristup informacijama koje nude njihove agencije.

Neposredni ciljevi su poveæati protoènost i frekventnost informacija, a time i kvalitet meðusobne informiranosti izmeðu BiH, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije i Crne Gore. Poveæanje obima vijesti i podizanje kvaliteta usluga doprinijet æe ukupnoj medijskoj pluralizaciji i demokratizaciji na podruèju zemalja regije. Kvalitetnije, pouzdanije, brže i profesionalno informiranje kojim æe se utjecati na globalne demokratske tokove na prostorima pet zemalja, navedeno je kao jedan od ciljeva realizacije projekta "Net 5".

Takoðer, cilj je poveæati konkurentnost svake od pet pojednièanih novinskih agencija (èlanica mreže) na teritoriju navedenih država, kako bi se poluèili komercijalni efekti.
 
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
06.12.2004
 Jugoistocna Evropa
05.08.2004
 Jugoistocna Evropa
13.05.2003
 Jugoistocna Evropa