English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 
Jugoistocna Evropa
MEDIA PLAN PREDSTAVIO PROJEKAT 'MANJINE I MEDIJI' NA NAUNOJ KONFERENCIJI U SARAJEVU
29.05.2012: Media plan Institut
U Sarajevu je 25. i 26. maja odrana meunarodna nauna konferencija za istraivae iz oblasti drutvenih nauka - Drutvene, politike i ekonomske promjene na Zapadnom Balkanu. Konferenciji je prisustvovalo vie od 130 istraivaa sa univerziteta i istraivakih instituta iz 15 zemalja regiona i zapadne Evrope.

Media plan institut je predstavio regionalni projekat Manjine i mediji koji zajedniki realizuje sa Novosadskom novinarskom kolom i kolom za novinarstvo i PR iz Skopja, a uz podrku Regional Research Promotion Programe (RRPP). Projekat se bavi analizom sadraja medija nacionalnih manjina u etiri drave i nastoji da nae odgovore i saini preporuke za najdjelotvornije oblike informisanja za nacionalne manjine.

Tokom dva dana predstavljeni su brojni istraivaki projekti koji su zajedniki raspravljeni sa metodolozima sa razliitih univerziteta u Evropi.

Organizator konferencije je bio Regional Research Promotion Programe Univerziteta u Friburgu (Fribourg) uz saradnju sa vajcarskom agencijom za razvoj i kooperaciju (SDC).
 
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
06.12.2004
 Jugoistocna Evropa
05.08.2004
 Jugoistocna Evropa
13.05.2003
 Jugoistocna Evropa