English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 
Bosna i Hercegovina
TRENING ZA SARADNIKE ASOPISA AMARO DROM
06.11.2012: MEDIJA CENTAR
Od 31. oktobra do 2. novembra u Banjaluci je u organizaciji Medijskih inicijativa odran trening Online novinarstvo za mlade aktiviste romskih nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine koji sarauju na romskom asopisu Amaro drom. Tokom treninga, polaznici su se upoznali sa funkcionisanjem web redakcije i karakteristikama web-a kao medija. Pored toga uesnici su imali praktine vjebe na temu video intervjua, te pisanja vijesti za internet portale. Tokom treninga uesnici su se upoznali sa radom web portala BUKA i web redakcije RTV RS.

Predavai na seminaru su bili Drako Ignjati, RTRS, Aleksandar Trifunovi, Buka i Branka Mrki Radevi, urnal.info.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta Be Romalen u saradnji Medijskih inicijativa i Saveza NVO Roma RS uz podrku Norveke vlade.
 
24.03.2005
 Bosna i Hercegovina
15.03.2005
 Bosna i Hercegovina
28.02.2005
 Bosna i Hercegovina
15.02.2005
 Bosna i Hercegovina