English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i društvo
 Medijsko tržište
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvještaji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretraživanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 
Rumunija
ODLUKA O POKRETANJU IZMJENA ZAKONA O JAVNIM EMITERIMA
27.01.2005: SAFAX
Nacionalno vijeƦe za radiodifuziju i predstavnici civilnog druÅ”tva odluĆØili su, nakon sastanka u srijedu, da podnesu amandmane na Zakon o rumunskom radio I TV servisu. Glavna promjena podrazumjeva uredniĆØku I finasijsku transparentnost dvije institucije.

Na sastanku je uĆØestvovalo nekoliko ĆØlanova VijeƦa kao I predstavnici Agencije pres monitoring, Asocijacije Za demokratiju, Nezavisnog novinarskog kuba, Rumunske asocijacije za audiovizuelne komunikacije I Freedom House-a.

Iana Avadani, predstavnik Nezavisnog novinarskog kluba, izjavila je da je nuzno spomenuti vazan detalj koji zakon treba da regulise, a tice se nacina finasiranja dva javna emitera, ukljucujuci i pripreme oko izrade etickog kodeksa za rumunski radio i televiziju. RTV servis. Po njoj trebalo bi se ugledati na primjer BBC-a.

ƈlanovi Nacionalnog vijeƦa za radiodifuziju smatraju da bi Zakon trebao propisati pravila za rumunski radio i TV servis. Po predsjedavajuƦem VijeƦa Ralu Filip-u, javna radio i televizija trebaju postati alternativa privatnim medijima, a ne konkurencija.

Predstavnici javne televizije saopÅ”tili da su mnogi prijedlozi interesantni i izrazili nadu da Ʀe biti vrlo brzo implementirani.

Rumunski zakon o javnom radiju i TV je usvojen 1994., kada nije bilo privatnih elektronskih medija u Rumuniji.
 
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2005
 Rumunija
04.03.2005
 Rumunija
03.02.2005
 Rumunija